Mitt i alla positiva ord om simningen får man inte glömma bort att ha respekt för vattnet. Som förälder kan det vara genom att absolut aldrig släppa sitt barn ur sikte i vattnet förrän man är fullkomligt säker på att barnet kan klara sig själv i vattnet. Det kan även vara bra att ha koll på hur man effektivt livräddar någon som är i nöd. Det är även viktigt att veta vilken typ av vatten man befinner sig i. I många hav kan det vara strömt och finnas så kallade undervattenströmmar. Dessa kan dra ner en under ytan innan man hinner reagera. Det är mycket viktigt att bada och simma säkert vilket man kan behöva påminna sig om ibland. I Sverige har befolkningen varit simkunnig så länge att man ibland glömmer bort hur farligt vatten kan vara. Varje år sker ett antal drunkningsolyckor där offren nästan alltid varit simkunniga och drunkningen berott på andra faktorer.